Azat Donmezow


Görülen: 6803

Geçen güni: 208

Galan güni: 152

Bagşy barada:

Azat Donmezow

Pikirler

Sesiniz belent yanlansyn taze aydymlar bilen one

taze albom cykarmagynyza garasyas

Ôkinýäñmi kilip haçana çykarka

Ay azat agam mlds