Mekan
Mekan Şalmedow Ýaş zehinli aýdymçylaryň biridir. Onuň birnäçe aýdymlary meşhurlyga eýedir. olardan "Öwretdiň" "Baryňda" we ş.m Mekan Şalmedow bir näçe halyplar bilen hem işleşen olardan Sabo Artykowy hem mysal getirmek bolar. Hazirki wagtda hem halkyn söýgüsini gazanmakda bir näçe aýdymlaryň üstinde işleýär.

Aýdymlar
Klipler
Suratlar
Statok.net