Rahman Täçmuhammedow
Rahman Täçmuhammedow 03.12.1988 doglan. Aýdym aytmakda Mekdep ýyllarynda başlan. 2005 - nji yylda "Yyldyzlar oçmeyar" atly filmda ilkinji gezek Tahyryň keşbini ýerine ýetirdi. Ol film Rahmana sungat äleminde ullakan üstünlik getirdi, mundan başgada "Gülýaka", "Bagta barýan ýollarda" atly filmlerde baş keşbi janlandyrdy. Aýdymlaryny diňläp aýdym aýtmaklygy owrenen Gayybana halypasy Nury Meredow. 2009-nji ýylda "Garaşýan" atly aýdymy ilkinji gezek Turkmen owazynda şekile getirdi. 2011-nji ýylda bolsa ýerine ýetiren "Soýenim" atly aýdymy ýene üstünlik getiren aýdymlaryň biri boldy.2012-nji ýylda "Şol gözleriň", 2016-2017-nji ýyllarda "Seniň ýaly başga ýok", "Aýym sen" ýaly aýdymlary halk köpçüliginiň söýgüsini gazanyp,ildeşlermiziň Rahmana bolan söýgisini çäksiz artdy. Rahmanyň köp taraplaýyn artykmaçlygy bar, ol hem kino artist, sazlaryny we sozlerini özi ýazýar. Hazirki wagtda birnäçe aýdymlaryň üstünde işleýär.

Aýdymlar
Klipler
Suratlar
Statok.net