REDROSE

Gelin gyzlar yörüte siz üçin "Gyzylgül" ýalyklar we köýnekler internet magazynda Türkmenistanda ilkinji we Diňe täze görnüşli ýalyklar hem-de taýýar köýnekler amatly bahadan size garaşýar. Eltip bermek hyzmaty mugt.Bize janediň we paýyňyzy alyň. Habarlaşmak üçin +99363424111 +9963800759